Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC
  • Xe tải chở hàng

  • Tipper Dump Truck

  • Xe trộn bê tông

  • Xe tải kéo

  • Xe tải chở dầu

  SINOTRUK INTERNATIONAL CO., LTD.

  Trung Quốc quốc gia Heavy Duty Truck Group Co Ltd (sau đây gọi là "CNHTC") là người tiền nhiệm của nhà máy sản xuất ô tô Tế Nam, được thành lập vào năm 1956, là cái nôi của ngành công nghiệp ô tô nặng thuế ở nước ta. Năm 1960 sản xuất xe tải hạng nặng đầu tiên của Trung Quốc - thương hiệu sông Hoàng Hà JN150 tám tấn xe tải chở hàng; năm 1983 việc giới thiệu thành công dự án Áo STEYR là sự giới thiệu toàn diện đầu tiên về công nghệ sản xuất ở nước ngoài của doanh nghiệp ô tô nặng. Trong năm 2001, CNHTC thành lập sau khi cải cách và tái cấu trúc, sau 10 năm phát triển, nó đã trở thành trong nước ...
  Danh mục phổ biến Tất cả các